Защо реклама | Видове реклама | Защо рекламна агенция | Медиа планиране | Реклама на ниски цени

Защо реклама по радио


Предимства:
Радиото е медия за реклама, която е достъпна до почти всички хора по всяко време. То е уникално по своята същност, заради възможността чрез него да се общува със слушателите-почти всеки слуша радио през седмицата. От друга страна приемниците са евтини, портативни и разнообразни. Това означава, че хората могат да прекарат приятни минути с любимата си станция навсякъде-далеч от дома, на работното място, в колата или вкъщи. Така че, рекламодателите са в състояние да са съвсем близо до потенциалните си клиенти.

Многообразието от радиопрограми позволява на слушателя да избере своята любима станция. По този начин рекламодателите могат да набелязват по-малките групи от слушатели, които са „недостъпни” чрез другите медии. Тинейджърите и младите са запалени радиослушатели, които трудно се влияят от другите медии например. Освен това радиото е високопроизводителна и все още достъпна медия. В действителност тя представлява един „театър на мисълта”.

Разноските за една мощна радиокампания могат да бъдат само малка част от тези, които са необходими за телевизионно време и печатна дейност. Така че , съпоставено с другите медии, радиото със сигурност има най-ниските цени за реклама. Изложените тези са достатъчно важни, за да ги разгледаме по-подробно.

 • Радиото достига до активните потребители
 • Радиото е навсякъде. То ни събужда сутрин, с нас е на работното място и в колите ни, слушаме го в офиса, дома и магазина.В действителност, сравнено с другите медии по време, то „контактува” с реалните рекламодатели най-много.

 • Всеки слуша радио
 • Почти всеки слуша радио всяка седмица. То пресича всички възрастови групи без значение на пол, раса, начин на живот и доход.

 • Изберете Вашата радиостанция за реклама
 • Радиостанциите са специализирани, тоест всяка от тях адресира до определена част от обществото. Тъй като не съществува рекламодател с неограничен бюджет, радиото Ви позволява да изберете тези станции, които най-добре обхващат таргет групата-онези потребители, които най-много ще купят Вашите продукти или услуги. Радиото Ви осигурява, таргетира, ценово ефикасна рекламна кампания.
 • Радиото се базира на честота на рекламиране
 • Повторението е ключа към научаването, а рекламата е форма за научаване.Колкото по-често слушателите чуват Вашето послание, толкова по-голяма е вероятността да направят покупка на Ваш продукт или услуга. Радиото предлага най-доброто съотношение цена-качество на услугата. Понеже е по-евтино от телевизията и печатната реклама, Вашата реклама може често да се излъчва, което е евтино.

 • Лесният достъп до радиото означава последователност на рекламната кампания
 • Лесният достъп до радиото позволява да информирате клиентите си за Вашия продукт.Чрез радиото може да сте в контакт с тях през цялото време, преди те да са готови за пазар, по време на това и след като са напазарували(за стимулиране на бъдещи покупки).

 • Радиото позволява да се откроите сред другите
 • Радиото дава ясна и уникална представа за Вашата реклама, така че тя да се откроява сред останалите. При печатната реклама например, Вашата реклама е разположена до тази на конкуренцията Ви. Радиото осъществява разделение на конкурентите- Вашето съобщение никога няма да се излъчи в съседство с това на конкурента Ви.

 • Радиото предлага достъпна и производителна гъвкавост
 • Тъй като производсвените разходи са минимални и времето за една реклама е малко, то това способства за една производителна гъвкавост. Може да създавате различни реклами, които да излъчвате едновременно, да ги въртите и сменяте през седмиците.

 • Радиото може да развива и други медии
 • Радиото си взаимодейства добре и с друга медия. Може да подобри значително Вашата реклама по вестниците. Често пъти бюджетът на един вестник се поделя за създаването на радиостанция. Тя дава възможност да постигнете целите си и да увеличите ефективността на рекламата.

Тенденции:
В бъдеще радиото ще среща сериозна конкуренция от страна на другите медии, но неговите безспорни предимства – гъвкавост, целенасоченост, настъпателност, ефективност – го правят идеалното средство за реклама през 10 – те години на 21 век. Това вещае добро бъдеще и успех, както за радиото, като цяло, така и за агенциите, който поставят интересите на своите клиенти над всичко останало.

Искате да изберете вашата реклама?

За да зададете въпроси или да направите запитване за реклама, позвънете на нашите специалисти на телефон (02) 953-41-39 или просто попълнете формата, и ние ще се свържем с вас.