Защо реклама | Видове реклама | Защо рекламна агенция | Медиа планиране | Реклама на ниски цени

Реклама на ниски цени

Ниска цена на реклама не означава нисък бюджет, а добро съотношение на инвестираните средства към броя потенциални клиенти, до които е достигнало посланието.

Понякога рекламодателите се опитват да сравняват цените между огделните медии, или между медиите и рекламните агенции. За да бъде това сравнение коректно е необходимо да се сравнява цената на една кампания при еднакви параметри на кампанията , например:

• коя медия;
• за кой регион (София, национално или отделни градове);
• каква дължина на излъчването или големина на публикацията;
• с каква честота или периодичност;
• в кои часови пояси или на коя страница;
• за какъв обем или продължителност на договора.

Ако ви интерсува единствено ниската цена, може да получите силно подвеждаща оферта, например: за радио “Х” ви предлагат 1,85 лв. за излъчване – супер ниска цена, но в последствие вие разбирате, че цената е за 5 секунден клип, излъчван сутрин между 6:00 и 7:00 часа, при годишен ангажимент от ваша страна.

Защо с MMS е по-евтино :

• когато ви оферират, всички твърдят , че са най-четени, слушани или гледани. Ние нямаме изгода да ви подвеждаме, защото получаваме нашия процент, независимо в коя медия планираме кампанията ви. Така ние планираме обективно, а за вас това е по-ефективно и съответно по-евтино;

• MMS избира медиите не просто по общия рейтинг, а по рейтинга на точно определената група, до която искате да достигнете (например ЖЕНИ на възраст 25-45 год.). Така за вас е по-ефективно и съответно по-евтино;

• ние сравняваме цената на рекламата в различните медии спрямо големината на аудиториите им (напр. по-евтино е да се плати 1000 лв. за аудитория от 55 000 души, отколкото 700 лв. за аудитория от 25 000 души);

• правим сравнение на цените в различните часови пояси на база тяхната слушаемост или гледаемост (напр. по-евтино е да се плати 60 лв. на излъчване между 16:00 и 17:00, където рейтингът е 2,4% , отколкото 30 лв. между 19:00 и 20:00, където рейтингът е 0,8%);

• избираме електронни медии с по-голяма средно-дневна продължителност на слушане или гледане, например: ако две радиа имат сходен брой слушатели, но с първото слушателите прекарват по 70 мин. на ден, а с второто - 210 мин. на ден, по-изгодно е да се излъчи реклама във второто. Така постигаме за вас по-висок ефект, с по-малко излъчвания и съответно на по-ниска цена. За да научите повече за връзката между медиа планиране и ниска цена на рекламата, натиснете ТУК .

За да е по-евтина вашата рекламата не е достатъчна само по-ниската цена на излъчване или публикация. Необходим е професионален подход, който ще ви гарантира по-ниска цена на контакт с потенциалните ви клиенти. Има и други фактори, които влияят върху цената и ние сме готови да ги споделим с вас.

Ако искате цената, която плащате за вашата реклама да е по-ниска, обадете ни се!

За да зададете въпроси или да направите запитване за реклама, позвънете на нашите специалисти на телефон (02) 953-41-39 или просто попълнете формата, и ние ще се свържем с вас.