Защо реклама | Видове реклама | Защо рекламна агенция | Медиа планиране | Реклама на ниски цени

Оптимизация за търсещите машини (SEO Search Engine Optimization )


 

Какво е оптимизация за търсещите машини?

Оптимизацията на уеб сайта за търсещите машини е един от мощните инструменти за увеличаване посещаемостта на сайта и ръста на вашия бизнес. Оптимизацията – това е комплекс от действия по подобряване облика на вашия сайт от гледна точка на търсещите машини ( Google, Yahoo и т.н.),  в резултат на което сайтът се придвижва на по-предни позиции и като следствие на това привлича голям брой потенциални клиенти.

Присъствието на сайта на челни позиции в търсачките създава допълнителен брендинг ефект. От гледна точка на потребителите, сайтове, заемащи челни позиции в търсачките заслужават доверие, защото след като им се е отдало да попаднат на тези места те отговарят на определени стандарти и качество. По такъв начин оптимизацията на сайта се явява не само мощен инструмент за привличане на целева аудитория, но и прекрасен начин за налагане на марката (бренда).

Как работи оптимизацията за търсещите машини

Търсещите машини използват сложни алгоритми, за определяне „качеството” на сайтовете и тяхната релевантност към „ключовите думи”, по които търси потребителят. Сайтовете, получаващи най–висока оценка по тези критерии попадат на челни места в резултатите от търсенето.

Сред многото характеристики, които оценяват търсещите системи, особено голямо значение се отделя на ключовите думи, използвани в сайта, качеството и количеството на препращанията към вашия сайт от други сайтове, „удобството” на сайта от гледна точка на търсещите машини.

Тези изисквания са много специфични и рядко се реализират в процес на разработка и пускане на сайта.  По тази причина повечето сайтове се нуждаят от допълнителна оптимизация за да имат възможност да попаднат на челни позиции в резултатите при търсене и значително да увеличат безплатния приток на посетители.

Рекламна агенция ММS предлага услугите на най–добрите специалисти в тази област, притежаващи голям опит в SEO. Те провеждат детайлен анализ на вашия сайт и на тази основа разработват и реализират стратегическа оптимизация, ефективна именно във вашия случай.

Заедно с нашите специалисти, вие можете да подберете ключови думи и изрази, по които да се осъществява оптимизацията. Ние разработваме набор от препоръки по изменение на структурата и съдържанието на сайта за получаване на най–добри резултати.

Какво получаватe

Професионално извършена оптимизация. В резултат на това вашият сайт се придвижва на предни позиции при търсене в Google, Yahoo и др., което води до увеличаване посещаемостта на сайта. Освен това позицията на препратката (линка) към вашия сайт, в резултат от търсенето, е абсолютно безплатна.

В перспектива разходите за оптимизацията, свързани с нейното провеждане се възвръщат в многократен размер. Разбира се, в случай че тя се осъществява от опитни специалисти и с отчитане на всички особености на търсещите системи и поведението на потребителите.

Колко време отнема оптимизацията на сайта

SEO е сложен процес, провеждащ се на много нива. Неговият резултат зависи от голям брой както външни, така и вътрешни фактори ( такива като ниво на конкуренцията във вашия отрасъл, качеството на сайта ви, неговата  „възраст” и др.). Затова не съществуват инструменти, които биха позволили точно да се определи срока на изпълнение на работата по повишаване рейтинга на сайта. За повечето наши клиенти този срок е между 2 и 4 месеца.

Цена на SEO

Цената се определя индивидуално в зависимост от обема на работата, както и от нивото на конкуренцията във вашия отрасъл, качеството на сайта ви, неговата  актуалност и т.н. Свържете се с нашите специалисти, за да уточните условията и оптималния бюджет на оптимизацията.

Какво още е полезно да знаете

Оптимизирането при търсене може да бъде опасно в ръцете на неопитни специалисти!
Както Google, така и всяка друга търсеща система се отнася зле към сайтове, опитващи се с некоректни способи от гледна точка на търсачките да се промъкнат на челни позиции. Сайтовете, заподозрени в подобни активности се наказват с пълно изключване от резултатите при търсене ( в резултат завинаги загубвате достъпа към безплатния трафик от тези търсещи системи). Само опитни специалисти с голям опит в тази област могат да избегнат риска от този неблагоприятен изход.

Оптимизацията за търсачките – това е дългосрочна инвестиция във вашия сайт
Ефектът от оптимизацията се проявява не веднага (докато се разработва и се реализира стратегията за повишаване рейтинга на сайта, се препоръчва използване на контекстна реклама като източник на моментален трафик). Обаче в дългосрочен план вложението в индексиране на сайта с лекота се възвръща в многократен размер.

Искате ли уеб сайтът ви да е в първата десятка на търсещите машини?

За да зададете въпроси или да направите запитване за реклама, позвънете на нашите специалисти на телефон (02) 953-41-39 или просто попълнете формата, и ние ще се свържем с вас.