Защо реклама | Видове реклама | Защо рекламна агенция | Медиа планиране | Реклама на ниски цени

Защо реклама в интернет

Интернет отдавна се е превърнал в рекламна среда, с помощта на която компаниите предлагат своите стоки и услуги на българския пазар.

В сравнение с традиционните рекламни средства, интернет рекламата се отличава със следните предимства:

 • за пасивните клиенти - банер реклама
 • за активните клиенти - контекстна реклама и оптимизация за търсещите машини (SEO)

Въпреки,че SEO(Search Engine Optimization) трудно може да се отнесе към рекламата, като такава тя усвоява  голяма част от бюджета за интернет реклама.

В случаите, когато компанията не успее да изведе своя сайт на първа страница при търсенето по необходимите ключови думи, тогава се обръщаме към  контекстната реклама.

Ако целта на рекламата в интернет е увеличаване познаваемостта на фирмата или нейната марка, то най-ефективна е банер рекламата.

Естествено рекламата в интернет се състои не само от споменатите видове, съществуват и постоянно се появяват голямо количество нови формати като например: публикуване на видео клипове, реклама в on-line игри и т.н., но броят на потребителите, до които достигат тези реклами е все още нисък.

Преимущества на банер рекламата

 • Различната настройка на таргета позволява да се работи с различни целеви аудитории;
 • Възможност за публикуване на реклами, както на сайтове с обща тематика, така и на профилирани сайтове по пол, възраст, професия, интереси;
 • Възможност за използване на мултимедийни технологии (текст, графика, анимация, звук, движещи се елементи, видео и т.н.);
 • Използване на банера като елемент на имиджовата реклама.
 • Ако искате да научите повече за банер рекламата натиснете ТУК.

Преимущества на контекстната реклама

 • Възможност  да получите целеви посетители на сайта си по зададени ключови думи;
 • Висок процент на превръщане на посетителите в купувачи;
 • Възможност за използване, както на текстови, така и на графични формати;
 • Възможност да привлечете посетители само след няколко минути след заплащането.
 • Ако искате да научите повече за контекстната реклама натиснете ТУК.

Преимущества на оптимизацията за търсещите машини

 • Възможност  да получите целеви посетители на сайта си по зададени ключови думи
 • Висока степен на доверие от страна на потребителите към сайтовете, които са на челни позиции
 • Най-ниска цена на контакт.
 • Ако искате да научите повече за оптимизацията за търсещите машини натиснете ТУК.

MMS предлага комплексен подход и използване на всички видове интернет реклама за обезпечаване на всички възможни източници на потенциални клиенти.

Искате да разберете повече?

За да зададете въпроси или да направите запитване за реклама, позвънете на нашите специалисти на телефон (02) 953-41-39 или просто попълнете формата, и ние ще се свържем с вас.